Ya Mesafer Lel Jafa
Artist : Fulla
TrackList

01.Yezed Al Shoug
02.Ana Min Sedg Ahebah
03.Enta Habibi
04.Kel Hal Hoob
05.Ma Shai
06.Sameh Allah Habibi
07.Shel Jadeed
08.Ya Mawlana
09.Ya Mesafer Lel Jefa
10.Ya Tiby