بعد سنين
بعد سنين
Artist : Heba Tawajy
Artist: Hiba Tawaji
Album: Baad Sneen
Label: Universal Arabic Music / Republic Records, a division of UMG Recordings
Genre: Arabic
Quality: Mp3 320kbps / FLAC 16bit
Size: 123 Mb / 370 Mb
_____________________

TrackList

01 - Que Sera Sera (Law Nebka Sawa)
02 - Baad Sneen
03 - Habibi Khalas
04 - Aa Bali
05 - Rajihon Men Ramadihi
06 - Salamat Ya Hawa
07 - Khabberni L Ossa
08 - Bhebak La Akher Yom (La Chanson des Vieux Amants)
09 - Dallak Haddi
10 - Al Oula
11 - Sar Ahla El Kawn
12 - Zaman
13 - Ossit Hob